Vyhledávání

Kontakt

ARBOLET :

Vážení uživatelé,

musíme Vám s lítostí oznámit, že jsme z ekonomických důvodů nuceni ukončit Projekt Arbolet. Důvodem je ta skutečnost, že se projekt nepodařilo udržet na takových výnosech, aby jej bylo možné nadále provozovat.

Jaké to bude mít důsledky pro Vás, uživatele? Jak budou vyplaceny vklady jednotlivých uživatelů?

Právě nyní vyvíjíme veškeré úsilí, aby došlo k minimalizaci veškerých ztrát, a to jak projektu jako celku, tak i všech jeho členů. Nejlépe tak, aby projekt dostál všem svým závazkům vůči všem dotčeným subjektům, a to pokud možno v plném rozsahu.

V tuto chvíli jsme schopni se 100% jistotou garantovat, že veškeré vklady členů budou vráceny ve fixované korunové výši, tj. vklady budou přepočteny k okamžiku jejich připsání na účet Projektu Arbolet na české koruny a v té výši budou každému vkladateli vráceny v BTC dle aktuálního kurzu k české koruně. Součet všech vkladů každého uživatele přepočtený na koruny bude odpovídat součtu všech výplat přepočtených na koruny. Toto je ze strany našeho projektu garantované minimum. Z hlediska investicí v českých korunách a výplat vztažených na české koruny tak budou všichni účastníci plně uspokojeni.

Z technického hlediska dojde k odesílání plateb jednotlivým uživatelům projektu v BTC dle aktuálního přepočtu na CZK v průběhu příštích 22 měsíců, přičemž první měsíc, kdy se začaly výplaty provádět, je prosinec roku 2019. Některým uživatelům bude možné zaslat jejich výplatu v jedné platbě najednou, některým ve více dílčích platbách po částech v průběhu více měsíců. Toto je dáno výší objemu vkladů a technickými možnostmi na straně projektu Arbolet.

Pokud jde o zisky, ať už investiční či kurzové, jejich výplatu v tuto chvíli není projekt schopen zajistit, jak jsem uvedli výše, pro to, aby to bylo v budoucnu možné, činíme maximum. V současné době nad rámec výše uvedených výplat vkladů poskytujeme našim členům kompenzaci výnosů v podobě P2PGuru tokenů. Tyto tokeny by měly být dle vyjádření P2PGuru obchodovatelné na burze, a to během prvního kvartálu roku 2020. Jejich obchodováním tak mohou členové projektu generovat další výnosy jako kompenzaci nyní nevyplacených výnosů projektu Arbolet.

Níže uvedené bylo oznámeno 18.12.2019: V souvislosti s výše uvedenými informacemi důrazně apelujeme na všechny uživatele projektu, aby na příslušném formuláři našich www stránek (v peněžence) zadali své BTC/ETH adresy pro vyplacení vkladů, a to v co možná nejkratším termínu. Z technických a administrativních důvodů toto učiňte pokud možno nejpozději do konce roku 2019.

Věřte nám, že výše uvedená rozhodnutí se našemu týmu nedělala lehce. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že veškeré investice související s virtuální měnou BTC jsou považovány po všech stránkách za vysoce rizikové. Na jednu stranu je možné dosáhnout vysokých výnosů, na stranu druhou lze také lehce virtuální investice ztratit. My všichni jsme do projektu šli s vědomím, že bitcoin není peněžníá měna ve vlastním slova smyslu, nejde o peníze. Bitcoin není v rámci právního řádu ČR nijak upraven a nejsou dána konkrétní zákonná pravidla ve vztahu k jeho používání a obchodování s ním. Dle stanoviska ČNB není bitcoin měnovou jednotkou, nejedná se o elektronické peníze ani investiční nástroj, nákup a prodej BTC není platební službou. My sami v týmu Arbolet jsme naše uživatele o absenci právní úpravy i o rizikovosti BTC transakcí opakovaně informovali. V sekci FAQ našich stránek je možné nalézt jednoznačné varování ohledně rizikovosti účasti na projektu Arbolet:

“Prostředky v ČR bankách garantuje stát.Jaké garance poskytuje Arbolet?
Naprosto žádné. Mimochodem, Řecké a Kyperské banky také garantoval stát ;)

"Stejně jako BTC garantuje svou funkčnost důvěrou svých uživatelů, tak i Arbolet poskytuje své služby těm, se kterými si onu důvěru vybudoval. Nebudu Vás přesvědčovat o svých dobrých úmyslech. Jsem jenom člověk. O něco se tu snažím a pokud mi nedůvěřujete, tak sem nedejte ani korunu. Nedávalo by to smysl. V bance máte svoje jisté, tak je raději nechejte tam, dokud si třeba nevybudujeme nějakou společnou historii. Až pak třeba zvažte, jestli pro Vás můžeme být přínosem, či nikoliv.
ARBX7"

Ačkoliv tedy není právní rámec BTC v rámci právního řádu ČR jasně vymezen a ačkoliv ani náš tým nesídlí v ČR, snahou Projektu Arbolet nadále bude v co nejvyšším rozsahu dostát svým závazkům, jak je popsáno výše. Znovu tedy zdůrazňujeme, že ručíme za vyplacení vkladů všech uživatelů ve fixované korunové výši, jak podrobně vysvětlujeme výše v tomto příspěvku (tzv. garantované minimum výplat), nad rámec těchto výplat budou uživatelům poskytnuty P2PGuru tokeny. Z dlouhodobého hlediska se pak budeme snažit dostát všem svým závazkům.

Závěrem sdělujeme, že ke konci roku 2019 ukončujeme spolupráci s externími subjekty.

Na výzvu úřadů jsme schopni poskytnout informace ke konkrétnímu uživateli na emailu urady@arbolet.info. Na jakékoliv jiné zprávy na tomto emailu nebude reagováno.

Pro dotazy uživatelů jsme schopni jednou týdně odpovídat na emailu support@arbolet.info

 

Arbolet